Sertifikalı Veri Merkezleri ve Prosesler

Gizlilik, Dürüstlük ve Kullanılabilirlik

Sertifika

ISO/IEC 27001:2013

firstcolo’nın Frankfurt am Main’daki birden fazla şubesi TÜV ISO/IEC 27001:2013 normuna uygun olarak başarıyla sertifika aldı. Sertifikasyonun ağırlık noktasını ISO/IEC 27001:2013 normu uyarınca tüm artı değer zinciri boyunca veri güvenliği sistemine (ISMS) devamlı uyulması ve geliştirilmesi alanı oluşturuyor. Dahili süreçlerin yanında özellikle müşterilerle ve tedarikçilerle olan arayüzler tetkikin ağırlık noktasını oluşturuyor. Bütün alanlarda dokümantasyon ve ISMS’in, SOP’lerin (standart operasyon prosedürlerinin) ve BCM’nin (iş devamlılığı yönetiminin) sürekli geliştirilmesi olumlu değerlendirildi. Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik alanlarında belirlenen tüm nitel ve nicel KPI’lere ulaşıldı ve hatta aşıldı. 

Tier 3 Data Center

Frankfurt am Main’daki veri merkezleri ayrıca TÜV “Test edilmiş 3. basamak veri merkezi” olarak başarıyla sertifika aldı. Sertifikalandırmanın odak noktasını, bilgi teknolojisi altyapıların erişilebilirliğinin yanında veri koruma ve BT temel korumasıyla ilgili kanunlara uyulması oluşturuyor. Değerlendirmeyle ilgili çeşitli basamaklar, erişilebilirlik hakkında bilgi verirken, 3. basamak “7×24 yüksek erişilebilirliğe sahip bir veri merkezini” ifade ediyor. TÜV sertifikası altyapılarla ilgili olarak veri merkezinin enerji ikmali ve destekleyici tesislerle ve çok verimli ve güvenilir bir veri ağına bağlantı sayesinde riskin en aza indirilmesi hakkında fikir veriyor. TÜV buna ek olarak veri merkezimizin işletme yönetimini, teknik altyapının üzerine kurulan ve kısıtlamasız bir çalışmadan sorumlu olan bakım, arıza giderme ve tamir süreçleri açısından test etti. BT güvenliği çerçevesinde, First Colo’nın tüm değer yaratma zinciri içinde bilgi güvenliği yönetim sistemine sürekli olarak uyulmasını ve bunun geliştirilmesini güvenceye alan ISO/IEC 27001’nun şartları da test edildi. TÜV sertifikası şirketimizin tüm alanlardaki sürdürülebilir kalitesini belgelemektedir. 

PCI-DSS Certification

firstcolo has the globally recognized PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) certification. The PCI-DSS certification guarantees security standards that are legally required for the processing and storage of credit card data. The PCI-DSS security standard is designed to protect online merchants and end customers from fraudulent attacks, credit card misuse and theft in payment transactions.

Strict security standards must be demonstrated in order to obtain PCI-DSS certification. In this context, the protection of online merchants and end customers always has top priority. Fraudulent attacks are not uncommon in card transactions in the financial sector – making it all the more important to have an IT infrastructure that meets even the highest security standards. This is the only way to ensure that transfers are processed appropriately and responsibly.

100% green energy

ZertifizierungFirst Colo veri merkezlerinin elektrik ikmali düzenli çalışmada %100 ekolojik elektrikten sağlanmaktadır. Böylece yalnızca yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır. First Colo bunun için Frankfurtlu enerji sağlayıcısı mainova AG şirketinin ÖkoBasis ürününden yararlanmaktadır. ÖkoBasis ürünü, TÜV Süd sertifikalı bir üründür. Sertifika, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen %100 ekolojik elektrik olduğunu garanti etmektedir. Önkoşullar, Enerji veri formu 1304, 10.2014 sürümünün “VdTÜV ekolojik elektrik ürünleri temel yönergesi” uyarınca test edilmektedir.