Sertifikalı Veri Merkezleri ve Prosesler

Gizlilik, Dürüstlük ve Kullanılabilirlik

Sertifika

Zertifizierung

First Colo’nın Frankfurt am Main’daki birden fazla şubesi TÜV Rheinland’dan ISO/IEC 27001:2013 normuna uygun olarak başarıyla sertifika aldı. Sertifikasyonun ağırlık noktasını ISO/IEC 27001:2013 normu uyarınca tüm artı değer zinciri boyunca veri güvenliği sistemine (ISMS) devamlı uyulması ve geliştirilmesi alanı oluşturuyor. Dahili süreçlerin yanında özellikle müşterilerle ve tedarikçilerle olan arayüzler tetkikin ağırlık noktasını oluşturuyor. Bütün alanlarda dokümantasyon ve ISMS’in, SOP’lerin (standart operasyon prosedürlerinin) ve BCM’nin (iş devamlılığı yönetiminin) sürekli geliştirilmesi olumlu değerlendirildi. Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik alanlarında belirlenen tüm nitel ve nicel KPI’lere ulaşıldı ve hatta aşıldı. 

ZertifizierungFrankfurt am Main’daki veri merkezleri ayrıca TÜV Saarland’dan “Test edilmiş 3. basamak veri merkezi” olarak başarıyla sertifika aldı. Sertifikalandırmanın odak noktasını, bilgi teknolojisi altyapıların erişilebilirliğinin yanında veri koruma ve BT temel korumasıyla ilgili kanunlara uyulması oluşturuyor. Değerlendirmeyle ilgili çeşitli basamaklar, erişilebilirlik hakkında bilgi verirken, 3. basamak “7×24 yüksek erişilebilirliğe sahip bir veri merkezini” ifade ediyor. TÜV sertifikası altyapılarla ilgili olarak veri merkezinin enerji ikmali ve destekleyici tesislerle ve çok verimli ve güvenilir bir veri ağına bağlantı sayesinde riskin en aza indirilmesi hakkında fikir veriyor. TÜV buna ek olarak veri merkezimizin işletme yönetimini, teknik altyapının üzerine kurulan ve kısıtlamasız bir çalışmadan sorumlu olan bakım, arıza giderme ve tamir süreçleri açısından test etti. BT güvenliği çerçevesinde, First Colo’nın tüm değer yaratma zinciri içinde bilgi güvenliği yönetim sistemine sürekli olarak uyulmasını ve bunun geliştirilmesini güvenceye alan ISO/IEC 27001’nun şartları da test edildi. TÜV sertifikası şirketimizin tüm alanlardaki sürdürülebilir kalitesini belgelemektedir. 

ZertifizierungFirst Colo veri merkezlerinin elektrik ikmali düzenli çalışmada %100 ekolojik elektrikten sağlanmaktadır. Böylece yalnızca yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır. First Colo bunun için Frankfurtlu enerji sağlayıcısı mainova AG şirketinin ÖkoBasis ürününden yararlanmaktadır. ÖkoBasis ürünü, TÜV Süd sertifikalı bir üründür. Sertifika, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen %100 ekolojik elektrik olduğunu garanti etmektedir. Önkoşullar, Enerji veri formu 1304, 10.2014 sürümünün “VdTÜV ekolojik elektrik ürünleri temel yönergesi” uyarınca test edilmektedir.