Proxmox VE Temelinde Bulut Hosting

Atanmış donanımlı, ölçeklendirilebilen Bulut Hosting çözümü.

Proxmox VE ile Enterprise Sanallaştırması 

Enterprise sanallaştırması için açık kaynak çözümü olarak vereint Proxmox KVM-Hypervisor, Linux Container (LXC) ve yazılım tanımlı depolama ve ağ işlevlerini tek bir yüksek perform0anslı platformda birleştiriyor. 

Yüksek Erişilebilirlikle Ölçeklendirme 

Proxmox VE, iki sanallaştırma teknolojisinin, KVM ve LXC’nin birleştirilmesiyle size yüksek ölçeklendirebilmenin yanı sıra yüksek kullanılabilirlik sunuyor ve bunun yanında Multi-Master tasarım yoluyla Single Points of Failure’ı (SPOF) ortadan kaldırıyor. 

Entegre HA yöneticisi ayrıca kümenin tamamındaki tüm sanal makineleri denetler ve düğüm noktalarından biri devre dışı kaldığında hemen bildirir. 

Ayrıca merkezi arayüz, web tabanlı CLI ve “REST-like” API’nin yanı sıra kapalı kalma süresi olmadan canlı taşınma gibi işlevlerle, sanal makinelerin ve konteynerlerin çalışmasını kolaylaştırır. 

First Colo Proxmox VE Kümesine Taşınırken Avantajlarınız

Sunucuların ve veri kaynaklarının konsolidasyonu

En yüksek erişilebilirlik ve performans

Kolay ve çok yönlü ölçeklendirme olanakları

Daha düşük altyapı maliyetleri

Konforlu API’ler ve GUI’ler sayesinde esneklik

En yüksek güvenlikle zahmetsiz yapılandırma  

Proxmox VE, firewall, Storage Replikation, doğrulama sunucusu, yedekleme ve kurtarma baştan entegre edilen hizmetlerle ağ yapılandırmanızın karmaşıklığını azaltır ve güvenli erişim olanağı sağlar. 

Proxmox VE Firewall, firewall makroları, güvenlik grupları ve IP setleri gibi işlevlerle sanal altyapınız için en iyi korumayı sağlar. Firewall hizmeti, dağıtılmış çözüm olarak kümenizdeki her düğümde çalışır. Buradan, sanal makineler arasında tam bir izolasyon doğar ve firewall aynı zamanda merkezi bir çözüme göre daha büyük bant genişlikleri sağlar. Tam IPv4 ve IPv6 desteği sayesinde veri trafiği her zaman iki protokol için filtrelenir ve firewall kurallarınızın ayrı olarak girilmesi gerekmez. 

Bir küme içindeki sanal makineler her zaman bir ağ köprüsünü paylaşabilir. Yani temelde her konuk aynı Switch’te zaman ayarlayabilir ve böylece sorunsuzca birbiriyle iletişim kurabilir. Proxmox VE, fazladan esneklik için hem VLAN, hem de ağ kümeleşmesi sunar. Bu da küme içinde karmaşık, sanal ağların kurulmasına olanak sağlar.. 

Bunun yanında role bağlı yönetim ve birden fazla doğrulama kaynağı, kümenize erişimde yüksek oranda güvenlik sağlar. Proxmox VE, baştan entegre edilen bir doğrulama sunucusunun yanında ayrıca Linux PAM, LDAP ve Microsoft Active Directory’yi destekler. Yetkisiz erişimi tamamın önlemek için iki faktörlü doğrulamadan yararlanabilirsiniz. 

Yazılım Tanımlı Depolama Yoluyla Tavizsiz Veri Büyümesi 

İster yerel, paylaşımlı, ister dağıtılmış depolama olsun, Proxmox VE yazılım tanımlı depolama modeli çok esnektir ve Block, Object ve File düzleminde Debian Linux için tüm depolama teknolojilerini destekler. 

Paylaşımlı depolamadaki sanal makineler (FC, ISCSI, NFS) çalışırken, kesinti süresi olmadan taşınabilir. Kümedeki tüm düğümler her zaman sanal makinelerin disk imajına doğrudan erişebildiğinden, verilerin önce kopyalanması gerekmez, bu da taşımayı son derece hızlandırır. 

Proxmox VE’de Objeict depolama için yalnızca yerel olarak desteklenen Ceph Storage’ı kullanıyoruz. Ceph RBD ve CephFS arayüzleriyle depolama doğrudan küme düğümlerinize entegre edilir ve tüm yönetim, kullanımı kolay bir GUI üzerinden gerçekleşir. Veriler her zaman üç kez çoğaltılarak kaydedilir ve şirket içi Ceph kümemiz saniyede 2 Gigabyte’a varan aktarım hızlarına olanak verir. 

Storage Replication Stack (ZFS), veri kopyaları ve snapshotlar söz konusu olduğunda, muhtemelen en gelişmiş depolama tipidir. Hem VM imajları, hem de konteyner verileri arka uçta her zaman ZFS tabanlı olarak çalışır. Storage Replication Stack, paylaşımlı depolama kullanmadan, iş açısından kritik verilerin erişilebilirliğini artırır ve aynı zamanda asenkron çoğaltma ve “canlı snapshot yedeklemesi” işlevi kaynaklı veri kayıplarını en aza indirir.